Home>een Miljoen kan snel

 AEX-index - Carlsteen Research Foundation - puur voor onderzoek.

Onderzoek per december 2018 -  doel: 8 X 100% voor: € 1.024.000,00

AEX-opties gaan 100 X per contract. €4,90 is dus € 490,00 (één keer doen en je weet het... heel simpel)

De makkelijkste opties steeds als voorbeeld. Na TIEN keer geen voorbeelden meer... en willen stoppen dan publiek: 200, 400, 800, 1.6 miljoen. Mensen willen CONCREET weten zonder "lappen tekst en grafieken" en dan worden mensen raadsels bij kansen. 
Zie ook: http://www.damiencarlsteen.com/stank-voor-dank/

 Aankoop - MAXIMAAL  Aankoop  Aan- en verkoop  Aantal  Verkoop  Winst / verlies  Resultaat  No.
        
 Start           Dus elke X 100  €      4.000,00
 
 Call AEX 560 febr.'18  €   4,15  08-12-17 / 12-12-17     €  4,70   €    0,55  X  900  €         495.00  01
       9 X     Winst / verlies  €      4.495,00
 
 Put AEX 540 febr.'18  €  6,60  14-12-17 / 21-12-17     €  8,90   €    2,30  €      1,380.00  02
       6 X     Winst / verlies  €      5.875,00
 
 Call AEX 560 febr.'18  €  4,15  18-12-17 / 02-01-18     €  7,50   €    3,35  €      4.690.00  03
       14 X     Winst / verlies  €    10.565,00
 
 Call AEX 565 febr.'18  €  4,85  18-01-18 / 23-01-18     €  8,55   €    3,70  €    17.770.00  04
       21 X     Winst / verlies  €    28.520,00
 
 N.V.T.  N.V.T.  04-02-18 / 06-02-18    N.V.T.   N.V.T.  €    36.670.00  05
       N.V.T.     Winst / verlies  €    55.005,00
 
 Put AEX 500 juni '18  € 8,60  20-02-18 / 06-02-18    €  9,40   €    0,80  €    14.720,00  06
        64 X     Winst / verlies  €    69.725,00
 
 Call AEX 530 apr.' 18  € 6,00  05-03-18 / 06-02-18    € 8,30   €    2,30  €    15.870.00  07
        69 X     Winst / verlies  €   100.545,00
 
 Call AEX 540 apr.' 18  € 4,40  08-03-18 / 12-03-18    € 6,00    €   1,60  €    30.720,00  08
       192 X      €  131.265,00
 
 Call AEX 540 apr.' 18  € 4,60  14-03-18 / 15-03-18    € 6,10    €   2,00  €   42.800,00  09
       285 X      € 174.065,00
 
   €      €    €   €  
             

Clarity and conditions: http://www.damiencarlsteen.com/clarity/ 

Ons excuus dat 3 maanden maar zo weinig is geworden...  ondertussen jaloers al die stropdas-mannen met hun blabla.  Flink over ons liegen.

Wanneer je naar een "vijf-jaren-grafiek" van een beursindex kijkt zie je – elke maand wel 1-2 goede kansen – voorbij komen en per maand zeker. Toch zodra er iets is gekocht is het menselijk om elke dag te kijken. Super dom!!

De grootste vijand
Stel de AEX staat op 400 punten (die kans per maand) en de voorspelling is deze gaat naar 428 binnen wellicht één maand. Een superkans om 100% winst te maken en na "SLECHTS ACHT KEER 100%" ben je met €4000 miljonair. Ga je de kranten e.d. lezen dan is de kans dat je vrij snel verkoopt en later spijt! Zo gaan de jaren sneller voorbij voorbij dan je denkt.

Bij een verwachting moet je gewoon een waarschuwing per SMS-bericht bij je bank instellen. De meeste effectenbanken hebben deze service dat je automatisch een sms-bericht krijgt wanneer een AEX-getal bijna is bereikt.

Berichten op basis van gevoel
Aan- en verkoopmeldingen worden per e-mail en/of SMS-bericht verzonden. Het betreft enkel wat Damien verwacht zonder flauwe grafieken met allerlei lijnen of verhalen "je weet het wel of niet". Het staat iedereen vrij te doen wat men wil, maar is enkel bestemd voor wie de verwachting heeft ontvangen. Niks is verder een advies op welke manier ook.


New start since January 2014 QuantumModel SCR

Since June 14, 2010 we have been conducting a research study based on behavioral economics. The practice research Quantum Model SCR has been provisionally completed with a starting amount of 1000 Euro, and which with 30 practice tests has become 1.16 million Euro. 

Quantum Model SCR is adjusted to new combined factors and values. Since 2014, the results are encouraging - doubled four times - to further continue. Want to see more similar to what we buy and sell? 
Please send us an email to: www.damiencarlsteen.com/contact

Download the results here

Continuation in 11-30-2010

Already in my notice of February 9, 2011, I reported that the Quantum Model SCR would soon be converted to another index, in which larger volume transactions would be possible than with the AEX index (‘Mickey Mouse’ index).  This would be done because buying AEX options in large amounts had become a nightmare.  It took hours until everything was either bought or sold, which had a knock-on effect for even larger amounts.

For this reason we therefore decided to reprogram the QM SCR for the S & P 500 and the Xetra DAX.  The amount of time involved in the research stage (reprogramming) is difficult to predict, as it is time-consuming. All 29 parameters need to be corrected.  We expect this to take from 2 to 4 months.

Summary of one single 100% position in an experimental phase of the Quantum Model SCR
with a start amount of 1000 Euro.

All the best,
Damien Carlsteen and colleagues QM SCRNadere uitleg en voortgang van QuantumModel SCR (22-09-2010)

QuantumModel SCR is een computermodel (in testfase) dat voortschrijdend een verwachting afgeeft tussen 3 en 5 dagen d.m.v. voeding met specifieke data, omgezet in psychologische factoren en waarden, vertaald voor bepaalde parameters zoals de Dirichlet distribution en Regressie-analyse y = f (x) + U. Daarbij ook andersom als 'self control function'.

QuantumModelmodel SCR geeft een variërende zekerheidsgraad tussen 50 en 100%. Feitelijk kunt u dit model zien als een kansmeter, waarbij vanaf 90% een ideale op- of neerwaartse beurspositie kan worden ingenomen. Dit wegens constante schommelingen van de zekerheidsgraad. Tussentijds kan deze bijvoorbeeld 3% wegzakken en weer herstellen, waarvoor dan voldoende zekerheidsmarge blijft bestaan. Maar zodra de zekerheidsgraad onder de 83% daalt, dan ligt een neutrale positie voor de hand, om af te wachten of het herstelt of juist omslaat naar een tegenovergestelde koersrichting.

Het onderzoek en de experimentele fase doen wij in teamverband (3 personen), waarbij Damien Carlsteen de taak heeft om economische psychologische waarden te definiëren ofwel, het aspect van de tijdsduur van koersbepalende psychologische factoren en invloeden in variabele hoedanigheid in kaart te brengen, die stimulerend zijn voor een bepaalde koersrichting. Meest moeilijke daarbij is het kwantificeren van gecombineerde factoren; het bepalen van de meest dominerende die (alles) bepalend zijn. Ofschoon dit laatste inmiddels al nagenoeg in het computermodel SCR is geprogrammeerd.

Damien Carlsteen willen wij benoemen als een wetenschapper in 'hart en nieren', met een 'lijntje' naar het onbekende in het kader van het agnosticisme of mogelijk natuurkundig te verklaren, middels de relativiteitstheorie van Albert Einstein.

De behaalde winsten zijn voor ons geen graadmeter ter beoordeling van het Computermodel SCR. Op dit moment ondervinden wij nog vaak storingen, traagheid en conflicten met enkele gerelateerde koersbepalende factoren. Alle elementen moeten thans opnieuw worden gefilterd, met als doel: de toedoende essentiële elementen met elkaar in harmonie te brengen.

Tot slot in het kader van het onderzoek naar QuantumModel SCR, zijn wij hier niet als 'geldwolven' bezig, maar als wetenschappers en nemen zeker de tijd die wij nodig achten. In eerste instantie willen wij de proef van 30 beurstransacties voltooien. Nadien gaan wij beoordelen of wij het deels of volledig op een verantwoorde manier kunnen introduceren.

Namens het wetenschappelijke team van Stichting Carlsteen Research.

P.S. Gedurende het onderzoek heeft Damien Carlsteen ons verzocht de beursposities vooraf niet aan hem kenbaar te 
        maken, omdat hem dit anders sterk kan beïnvloeden.


Stichting Carlsteen Research / QuantumModel SCR

Stichting Carlsteen Research is opgericht in 2002 en doet onderzoek naar de evolutie van de financiële markten op basis van de economische psychologie. Als grondslag berusten de onderzoekingen naar de duur en omslagpunten van koersbepalende factoren in psychologische hoedanigheden (lees: sentimenten) in correlatie met economische (veranderlijke) grootheden.

SAMENVATTING

Tussen 1994 en 1997 heeft Damien Carlsteen gewerkt aan een beursmodel op basis van de economische psychologie. Hierin bestaan muterende formules c.q. interpretaties van psychologisch samenhangende en/of tijdelijke bestuurlijke informatieverwerking in analogie met bekende, onbekende of veranderlijke grootheden (coëfficiënten), ofwel het kwantificeren van veranderingen na een bepaalde periode, omgezet in gedragingen van (kleine) beleggers tot institutionele marktpartijen in gestaffelde hoedanigheden. Hierbij wordt tegenwoordig ook rekening gehouden met exogene factoren die thans bijkomstig ook empirisch berusten op manipulaties van bepaalde beursindexen d.m.v. oneigenlijke economische data van centrale instituten voor de statistieken en/of uitlatingen van bijv. centrale banken of ministers van financiën et cetera.

PRAKTIJKGERICHT EXPERIMENTEEL ONDERZOEK

Vanaf mei 2009 werkt Damien Carlsteen samen met een econometrist en informaticus (ICT'er). Als drie-eenheid zijn zij een vervolgonderzoek gestart. Gericht op programmeervertalingen (economisch modelleren) voor een computermodel waarbij gegevens worden omgezet in mathematische variabele formules. In 1997 had het economische psychologische model X een consistente score van plus 71% en wegens de bemoedigende uitkomsten van de afgelopen maanden, worden vanaf 14 juni 2010 experimentele posities ingenomen, conform het beursmodel met nu als naam: QuantumModel SCR.

In beginsel vallen bovenstaande handelingen binnen een proefperiode; in eerste instantie tussen 20 en 30 beurstransacties en afhankelijk van de resultaten, wordt nadien besloten om de beursposities vooraf kenbaar te maken. Mits aan een minimale verwachting van 90.2% (uit recent onderzoek) kan worden voldaan, want er kunnen nog één of meer afwijkingen in de programmering van het computermodel zitten en dan zal verder onderzoek nodig zijn om de tekortkoming(en) op te sporen.

NOOT. De gedane en huidige beursverwachtingen van Damien Carlsteen (notarieel gepubliceerd sinds 1998) hebben geenszins te maken met de bovenstaande activiteiten en staan geheel los van zijn basismethode, welke elders op deze site vermeld staan. Daarnaast is Damien Carlsteen onderzoeker in het kader van de economische psychologie.

 

Namens de medewerkers van Carlsteen Publications en het bestuur van Carlsteen Research Foundation.