Home>Mensen zijn het zat

Mensen zijn lange teksten over de beurs met grafieken
en lijnen met veel “mitsen en maren” totaal zat!

Wanneer Damien iets denkt te weten is onbekend, daarom hebben wij geen abonnementen. 
Damien schrijft daarom alleen CONCREET zoals:

De AEX staat nu op xxx punten en gaat naar xxx punten binnen X weken.

Langere termijn
De AEX gaat naar xxx punten binnen 'zoveel' maanden.

Alles is KORT en CONCREET dus zonder bla... bla...
Precies wat beleggers willen... CONCREET en KORT en precies wat Damien wil: kort en conreet.
Nu vertellen de beurs gaat naar 650 punten. Zeker dat zal ooit gebeuren.

Velen weten niet dat Damien deze volgorde heeft voorspeld: AEX 684: 380, 480, 228, 564, 195 punten.
Logisch daarna omhoog verteld.